تسلاموتور نماینده رسمی BMW

1399-09-17

«انواع سرویس خودرو قسمت ۵»

«سرویس شرکت تولید کننده» این نوع از خدمات سرویس اتومبیل کامل ترین نوع سرویس، و همچنین گرانترین آن محسوب می شود. این سرویس تمام موارد موجود […]
1399-09-17

«انواع سرویس خودرو قسمت ۴»

«سرویس اصلی» این مورد مانند یک سرویس کامل اتومبیل است. برخی تعمیرگاه ها این نوع خدمات را ارائه نمی دهند، چراکه موارد مورد بررسی در آن، […]
1399-09-17

«انواع سرویس خودرو قسمت ۳»

«سرویس کامل» در حال حاضر توصیه می شود در هر ۱۲ ماه یا پس از طی هر ۱۸۰۰۰ کیلومتر، اتومبیل را به طور کامل سرویس داد. […]
1399-09-17

«انواع سرویس خودرو قسمت ۲»

«سرویس موقت» گاراژها یا تعمیرگاه های مختلف، موارد گوناگونی را در سرویس موقت خود درج می کنند. به طور کلی، این مورد می تواند شامل بازرسی […]
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است