تسلاموتور نماینده رسمی BMW

1399-09-17

«انواع سرویس خودرو قسمت ۱»

«خدمات تعویض روغن و فیلتر» این مورد یکی از اساسی ترین خدمات خودرو است که تعمیرگاه ها ارائه می دهند. همچنین یکی از ارزانترین آنها نیز […]
1399-09-17

«انواع سرویس خودرو»

فروشگاه های مختلف اتومبیل، خدمات مختلفی را برای خودرو ارائه می دهند. این موارد می تواند شامل سرویس موقت، سرویس کامل اتومبیل، سرویس اصلی، تعویض روغن […]
1399-09-17

«قیمت متوسط یک سرویس خودرو»

وقتی صحبت از خدمات سرویس خودرو می شود، هیچ استانداردی برای هزینه و قیمت آن وجود ندارد. قیمت سرویس می تواند از یک تعمیرگاه به تعمیرگاه […]
1399-09-18

«سرویس خودرو چقدر زمان میبرد؟»

اگر تنها قصد یک تعویض روغن و فیلتر ساده دارید، می توانید انتظار داشته باشید که سرویس اتومبیل شما در ۱۰ تا ۱۵ دقیقه به طور […]
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است