• قیمت لنت ترمز سرامیکی: به دلیل بالاتر بودن هزینه تولید ، لنت ترمزهای سرامیکی گرانترین نوع لنت ترمز می باشند.
  • عدم جذب کامل گرما حاصل از ترمز: از آنجا که هم سرامیک و هم مس نمی توانند به اندازه سایر مواد ، گرما را جذب کنند ، بیشتر گرمای حاصل از ترمز از لنت های ترمز و سایر سیستم ترمز عبور می کند. این می تواند باعث پارگی و آسیب بیشتر بر روی سایر اجزای ترمز شود.