ساکت تر از لنت های دیگر می باشند و خیلی ها عقیده دارند صدایی که این نوع لنت ها تولید می کنند فراتر از دامنه گوشی انسان است و به همین دلیل بی صدا به نظر می رسند. گرد و غبار ترمز ریزتر و سبک تری تولید می کند که به چرخ ها نچسبد و آن ها را دچار مشکل نکند. دارای طول عمر و ماندگاری طولانی تر نسبت به لنت های آلی یا نیمه فلزی است. کارایی این نوع لنت برای عملکرد مداوم تحت طیف گسترده ای از درجه حرارت, ثابت است.