تسلاموتور نماینده رسمی BMW

ساکت تر از لنت های دیگر می باشند و خیلی ها عقیده دارند صدایی که این نوع لنت ها تولید می کنند فراتر از دامنه گوشی انسان است و به همین دلیل بی صدا به نظر می رسند.
گرد و غبار ترمز ریزتر و سبک تری تولید می کند که به چرخ ها نچسبد و آن ها را دچار مشکل نکند.
دارای طول عمر و ماندگاری طولانی تر نسبت به لنت های آلی یا نیمه فلزی است
کارایی این نوع لنت برای عملکرد مداوم تحت طیف گسترده ای از درجه حرارت, ثابت است.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است