جلوگیری از سایش تایر های خودرو بسیار مهم است. یکی از عوامل موثر بر سایش لاستیک ها، فشار باد داخل لاستیک می باشد. کم باد بودن لاستیک ها و افزایش تماس و بالارفتن اصطکاک آنها باعث افزایش سایش قسمت هایی از تایر که در تماس بیشتری با زمین اند می شود. از دیگر عوامل مصرف سوخت و افزایش گرمای تولید شده و افزایش مصرف سوخت از دیگر عواقب کاهش باد تایر ها می باشد. دانستن عمر مفید تایرهای خودرو می تواند به سرویس دوره ای خودرو در بخش تایر ها کمک زیادی کند.