در زمان هایی که موتور خودرو خاموش است و تجهیزات برقی خودرو روشن می باشند، تخلیه سنگین باطری خودرو انجام می شود. این مورد اگر زیاد تکرار شود منجر به فرسودگی و خالی شدن شارژ باطری خواهد شد. توجه داشته باشید که شارژ کم یا بیش از حد دینام به باطری خودرو آسیب می رساند. همچنین گرما و سرمای زیاد هم می تواند به باطری خودرو آسیب برساند. توجه داشته باشید که چک کردن باطری و تعویض آن در صورت لزوم از مهمترین بخش های سرویس دوره ای خودرو محسوب می شود.