از مهمترین مواردی که در خودرو باید رعایت کرد میزان ضدیخ خودرو می باشد. ضدیخ خودرو در تابستان از جوش آوردن خودرو و در زمستان از یخ زدگی موتور خودرو جلوگیری می کند و مشخصا از مهمترین مواردی است که باید به آن توجه داشت. مایع خنک کننده خودرو را باید همواره چک کنید. البته این کار را باید در زمانی که دمای موتور پایین است انجام دهید زیرا در زمان داغ بودن موتور، سطح آب بالا بوده و معیار دقیقی نمی باشد. و هرگز نباید در زمان داغ بودن موتور، درب مخزن رادیاتور را باز نمایید زیرا آب داغ روی صورت شما پاشیده می شود. اهمیت ضدیخ در خودرو بسیار بالا بوده و همواره باید میزان آن را چک کنید.