منظور از تایم، زمان باز و بسته شدن سوپاپ ها می باشد و برای انتقال نیروی میل لنگ به میل سوپاپ از تسمه تایم خودرو استفاده می شود. برای جلوگیری از پاره شدن تسمه تایم باید آن را در زمان های مشخصی که کارخانه تولید کننده خودرو مشخص کرده است، تعویض نمود. اصلی ترین عواملی که منجر به پارگی تسمه تایم می شود، دور موتور های بالا بخصوص بالای ۴۰۰۰ می باشد که استهلاک قطعات خودرو را بالا می برد.