از دیگر مواردی که حتما در سرویس دوره ای خودرو باید رعایت کنید، چک کردن چراغ های خودرو می باشد. موارد زیادی را باید در مورد چراغ ها بررسی کنید مانند میزان نور چراغ های جلو و عقب، قطعی چراغ ها و کیفیت نور آنها که می تواند اتلاف کننده انرژی باشد و همچنین در صورت تنظیم نبودن نور چراغ ها امکان اذیت شدن راننده های دیگر بوجود می آید. همچنین سرویس دوره ای سیستم تعلیق و برف پاک کن ها از مهمترین موارد سرویس دوره ای خودرو می باشد.