• شما می‌دانید که در حال به دست آوردن قطعات اصلی و شرکتی هستید.
• شما از سالم بودن و نگهداری اصولی خودروی خود اطمینان خواهید داشت.
• شما می‌دانید که در زمان‌های مشخص و با برنامه از پیش ‌تعیین‌شده باید اتومبیل خود را سرویس کنید(نگرانی بابت این‌که باید چه زمانی ماشین خود را سرویس کنید نخواهید داشت).
• شما دیگر نیازی به جستجو برای یافتن تعمیرگاه مجاز، معتبر و مورد اطمینان ندارید، و مستقیماً می‌توانید خودروی خود را به نمایندگی شرکت مورد نظر ببرید.
• سوابق کتبی از تاریخ خدمات خودرو در نمایندگی ثبت می‌شود. این موضوع در آینده و زمانی‌که می‌خواهید ماشین خود را بفروشید، می‌تواند برای خریداران مهم باشد‌(نشان می‌دهد که خودرو در دوره‌های زمانی مختلف بررسی شده و سالم است).