تسلاموتور نماینده رسمی BMW

BMW xDRIVE در BMW TV.

BMW xDrive را در عمل مشاهده کنید. در BMW TV، سرویس تلویزیونی تعاملی از BMW، شما می توانید فیلم های تاثیر گذار بر روی سیستم نوآورانه درایو تمام چرخ را پیدا کنید.تجربه نشان می دهد که xDrive به راحتی بر روی برف، یخ و آهنگ های سنگی پاسخ می دهد تا باعث افزایش کشش BMW شما شود.

BMW xDRIVE LIVE.

شادی در تور می رود – بماند BMW xDrive تجربه در رویدادهای BMW در سراسر اروپا است. شما قادر خواهید بود سیستم xDrive تمام چرخ های دنده را در عمل روی سطوح یا سطوح لغزنده ببینید و می توانید آن را برای خودتان امتحان کنید. و شما مطمئن هستید که فورا توسط این نوآوری BMW بیدار شوید.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است