تسلاموتور نماینده رسمی BMW

1399-09-18

«سرویس دوره ای خودرو قسمت ۶»

ضد یخ: از مهمترین مواردی که در خودرو باید رعایت کرد میزان ضدیخ خودرو می باشد. ضدیخ خودرو در تابستان از جوش آوردن خودرو و در […]
1399-09-18

«سرویس دوره ای خودرو قسمت ۴»

تسمه تایم خودرو: منظور از تایم، زمان باز و بسته شدن سوپاپ ها می باشد و برای انتقال نیروی میل لنگ به میل سوپاپ از تسمه […]
1399-09-18

«سرویس دوره ای خودرو قسمت ۳»

فیلتر هوا: اگر عمل فیلتراسیون هوای خودرو به خوبی انجام نگیرد، سیستم سوخت رسانی خودرو منجر به نارسایی می شود. همچنین رینگ های پیستون مورد تخریب […]
1399-09-18

«سرویس دوره ای خودرو قسمت ۲»

فیلتر روغن: طبق توصیه اکثر شرکت های خودروسازی، در هر دوبار تعویض روغن موتور خودرو، باید یک بار فیلتر روغن هم تعویض شود. یعنی به صورت […]
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است