تسلاموتور نماینده رسمی BMW

برای هر موقعیتی

آیا کسی را می شناسید که همیشه به دنبال شما است ، که می تواند شما را در هر زمان به اینترنت وصل کند و چه کسی قرارهای شما را انجام می دهد؟ هرکسی که به هر سؤالی پاسخ دهد ، هرکسی که دفتر شما را بگیرد و هر بار که از تلفن هوشمند شما دور باشد ، یکی از استعدادهای زیادی است که همیشه سریعترین راه را می داند و همیشه برای هر نوع خلق و خوی مناسب است؟ نه؟ ما انجام خواهیم داد.

 

با تشکر از BMW برای رانندگی

خدمات و برنامه های نوآورانه BMW ConnectedDrive همراهان مفید شما در زندگی روزمره و فراتر از آن هستند. نحوه استفاده از آنها برای شما در پایان روز می توانید به BMW ConnectedDrive اعتماد کنید.

[fm_carousel id=”1″]

فیلم ها

[fm_carousel id=”2″]

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است