تسلاموتور نماینده رسمی BMW

برای هر شرایط.

آیا کسی را می شناسید که همیشه به دنبال شما است، چه کسی می تواند شما را در هر زمان به اینترنت متصل کند، و چه کسی ملاقات های خود را انجام می دهد؟ کسی که پاسخی به هر سوال دارد، هر کسی که دفتر شما را می گیرد و هر وقت که از تلفن هوشمند شما دورتر است یکی از استعدادهای بسیاری که همیشه سریع ترین مسیر را می داند و همیشه برای هر نوع خلق و خوی مناسب است؟ نه؟ ما انجام می دهیم

با تشکر از BMW به همراه رانندگی.

نوآورانه BMW ConnectedDrive Services & Apps همراهان مفید شما در زندگی روزمره و فراتر از آن هستند. چگونه از آنها استفاده می کنید تا به شما. در پایان روز، می توانید بر روی BMW ConnectedDrive تکیه کنید.

فیلم ها

[fm_carousel id=”2″]

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است