تسلاموتور نماینده رسمی BMW

نام نمایندگینوع نمایندگیشماره تماسآدرس و ساعت کارایمیلنمایش روی نقشه
تسلا موتوراصلی گارانتی۰۲۱۸۸۱۹۹۱۹۳تهران خیابان ولیعصر روبروی پارک ساعت کار 8 صبح تا 8 شب#نمایش روی نقشه
تسلا موتور
نام نمایندگی: تسلا موتور
نوع نمایندگی: اصلی گارانتی
شماره تماس(برای تماس کلیک کنید): ۰۲۱۸۸۱۹۹۱۹۳
آدرس: تهران خیابان ولیعصر روبروی پارک ساعی
ساعت کاری: 8 صبح تا 8 شب
نمایش بر روی نقشه: نمایش
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است