تسلاموتور نماینده رسمی BMW

1399-09-18

«نگهداری پیشگیرانه را فراموش نکنید!»

اصول اولیه مانند تعویض روغن، چک کردن فشار لاستیک‌ها و انجام کارهای پایه‌ای که بخشی از سرویس دوره‌ای خودرو هستند، به شما کمک می‌کنند تا قبل […]
1399-09-18

«سرویس دوره ای خودرو چه مراحلی دارد و چگونه انجام می شود؟»

یکی از اقداماتی که برای نگهداری صحیح خودرو باید انجام داد، انجام سرویس دوره ای خودرو می باشد. در ادامه قصد داریم تا با سرویس دوره […]
1399-09-18

«سرویس دوره ای خودرو قسمت ۱»

روغن موتور خودرو: از مهمترین اولویت های نگهداری صحیح خودرو، سرویس دوره ای روغن موتور است که توصیه می شود مقدار آن به صورت تداومی بازدید […]
1399-09-18

«سرویس دوره ای خودرو قسمت ۲»

فیلتر روغن: طبق توصیه اکثر شرکت های خودروسازی، در هر دوبار تعویض روغن موتور خودرو، باید یک بار فیلتر روغن هم تعویض شود. یعنی به صورت […]
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است