تسلاموتور نماینده رسمی BMW

دانستنی های خودرو

«انتخاب صحیح لنت ترمز»

پس بین لنت های ترمز سرامیکی، شبه فلزی و ارگانیک کدام یک از همه برای شما مناسب‌تر است؟ این واقعاً به نوع استفاده ای که از

ادامه مطلب »
دانستنی های خودرو

«معایب لنت ترمز سرامیکی»

قیمت لنت ترمز سرامیکی: به دلیل بالاتر بودن هزینه تولید ، لنت ترمزهای سرامیکی گرانترین نوع لنت ترمز می باشند. عدم جذب کامل گرما حاصل از

ادامه مطلب »
دانستنی های خودرو

«سرویس دوره ای خودرو قسمت ۱»

روغن موتور خودرو: از مهمترین اولویت های نگهداری صحیح خودرو، سرویس دوره ای روغن موتور است که توصیه می شود مقدار آن به صورت تداومی بازدید

ادامه مطلب »
دانستنی های خودرو

«سرویس دوره ای خودرو قسمت ۳»

فیلتر هوا: اگر عمل فیلتراسیون هوای خودرو به خوبی انجام نگیرد، سیستم سوخت رسانی خودرو منجر به نارسایی می شود. همچنین رینگ های پیستون مورد تخریب

ادامه مطلب »
دانستنی های خودرو

«سرویس دوره ای خودرو قسمت ۸»

باطری خودرو: در زمان هایی که موتور خودرو خاموش است و تجهیزات برقی خودرو روشن می باشند، تخلیه سنگین باطری خودرو انجام می شود. این مورد

ادامه مطلب »
دانستنی های خودرو

«قیمت متوسط یک سرویس خودرو»

وقتی صحبت از خدمات سرویس خودرو می شود، هیچ استانداردی برای هزینه و قیمت آن وجود ندارد. قیمت سرویس می تواند از یک تعمیرگاه به تعمیرگاه

ادامه مطلب »
دانستنی های خودرو

«انواع سرویس خودرو»

فروشگاه های مختلف اتومبیل، خدمات مختلفی را برای خودرو ارائه می دهند. این موارد می تواند شامل سرویس موقت، سرویس کامل اتومبیل، سرویس اصلی، تعویض روغن

ادامه مطلب »
دانستنی های خودرو

«انواع سرویس خودرو قسمت ۱»

«خدمات تعویض روغن و فیلتر» این مورد یکی از اساسی ترین خدمات خودرو است که تعمیرگاه ها ارائه می دهند. همچنین یکی از ارزانترین آنها نیز

ادامه مطلب »
دانستنی های خودرو

«انواع سرویس خودرو قسمت ۲»

«سرویس موقت» گاراژها یا تعمیرگاه های مختلف، موارد گوناگونی را در سرویس موقت خود درج می کنند. به طور کلی، این مورد می تواند شامل بازرسی

ادامه مطلب »
دانستنی های خودرو

«انواع سرویس خودرو قسمت ۴»

«سرویس اصلی» این مورد مانند یک سرویس کامل اتومبیل است. برخی تعمیرگاه ها این نوع خدمات را ارائه نمی دهند، چراکه موارد مورد بررسی در آن،

ادامه مطلب »
دانستنی های خودرو

«انواع سرویس خودرو قسمت ۵»

«سرویس شرکت تولید کننده» این نوع از خدمات سرویس اتومبیل کامل ترین نوع سرویس، و همچنین گرانترین آن محسوب می شود. این سرویس تمام موارد موجود

ادامه مطلب »
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است