تسلاموتور نماینده رسمی BMW

با سلام

با استفاده از فرم زیر شما می‌توانید نظرات و پیشنهادات خود را ثبت کرده.

نظرات و پیشنهادات

  • اطلاعات شخصی شما

    اطلاعات شخصی شما
  • اطلاعات خودرو سواری شما

    شرح شکایت شما و درخواست پیگیری
  • 2000-2023
  • طرح نظرات و پیشنهادات شما

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است